תחום איכות הסביבה, ובעיקר המים, הוא נושא שתופס חלק מאוד חשוב בחיי היום יום של תושבי הגליל המוקפים נחלים מכל עבר.

ההזמנה עוצבה לקראת פעילות הסיום של צעירי המועצה שפעלו לאורך כל השנה על מנת ללמוד וללמד את התחום של ניטור מים ואיכותם.

הזמנה יום ניטור

  • Categories →
  • הזמנות
 

Clients

client logos
Back to top